หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

คำไว้อาลัยจากคณะผู้จัดทำเว็บไซต์หลวงปู่หงษ์ดอทคอม

พระพิฆเนศ รฤก หลวงปู่หงษ์ ลงบันต์

ภาพ “พระบรมครู” นี้ ข้าพเจ้า เริ่มวาดตั้นแต่ทราบถึงข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ข้าพเจ้าบูชา ด้วยจิตหวังเพียงว่า ให้เป็นที่รฤกและเตือนสติ ให้สำนึกถึงพระคุณแห่งครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ล่วงลับไป ทั้งนี้ด้วยพื้นฐานแห่งการเป็นมนุษย์ต้องได้รับการเรียนรู้ ประสิทธิ์ประสาท วิชาจากครูบาอาจารย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นครูเทพ ครูจิตวิญญาณ วิทยาธร และครูมนุษย์ (รวมถึงบุพการี) ดังนั้น ผู้เป็นศิษย์ควรรฤกในบุญคุณของท่านอยู่ทุกลมหายใจ เสมือนดังคำสอนที่หลวงปู่หงษ์ ท่านสอนให้รู้กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ….

บัดนี้ภาพวาดได้ทำสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจึงขอนำภาพนี้ขึ้นไว้แก่ผู้ศรัทธาทุกท่านเพื่อร่วมรฤกถึง คุณงามความดี คุณธรรม คำสอน การอุทิศตน และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระครูประสาทพรหมคุณ พระโพธิสัตว์ผู้เป็นดุจแสงสว่างนำพาสรรพชีวิตพ้นห้วงทุกขเวทนา / ข้าพเจ้าประวิทย์ ถังคบุตร สำเร็จ ใน วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

Read more »

บทนำ

LP20002

เว็บไซต์หลวงปู่หงษ์ดอทคอม เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยทีมงานเว็บไซต์สยามคเณศ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของผู้นับถือในคุณธรรม เดชะ บารมีแห่ง พระครูประสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ) แห่งสุสานทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผู้ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ที่สามารถเปรียบได้ ดั่งพระมหาโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาจิตในการโปรดเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกขเวทนา

Read more »

ประวัติหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระครูประสาทพรหมคุณ สุสานทุ่งมน (วัดเพชรบุรี) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ที่มาบทความจาก เว็บไซต์ itti-patihan

150921_259847757481459_2130688645_n

เด็กชายสุวรรณหงษ์ จะมัวดี เป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ได้ช่วยกิจการงานทุกอย่าง ทำนา หว่านกล้า เก็บเกี่ยวข้าว ด้วยความวิริยะอดทน จนอายุได้ 18 ปี มารดาขอร้องให้บวชเณร ด้วยสาเหตุเกรงว่าจะไปมีเรื่องกับผู้อื่น เพราะเป็นช่วงเวลาของวัยรุ่นอารมณ์ร้อน ซึ่งโดยนิสัยแล้วเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่เกรงกลัวใคร สุดท้ายเห็นแก่มารดาจึงตัดสินใจบวชให้แค่เพียง 7 วัน

Read more »

อนุโมทนาในบุญพระกฐินสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ปี 2557

ขออนุโมทนาในทุกๆสายบุญพระกฐินสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ณ สุสานทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
ยอดเงิน 8,015,367.50 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

โดย
**** วัตถุประสงค์ ****
เพื่อสร้าง “ปราสาทฆฏิกามหาพรหม” ตามดำริของหลวงปู่หงษ์
ซึ่งจักใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์

กฐิน57
Read more »

เรียนเชิญผู้ศรัทธาร่วมบุญกฐินสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ประจำปี พ.ศ. 2557

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ๒๕๕๗ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

★ วัตถุประสงค์ ★

เพื่อสร้าง “ปราสาทฆฏิกามหาพรหม” ตามดำริของหลวงปู่หงษ์
ซึ่งจักใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศิจิกายน ๒๕๕๗

10536938_10204725229079853_7232101146381951916_n
Read more »

อนุโมทนาในบุญผ้าป่าสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

ขออนุโมทนาในทุกๆสายบุญผ้าป่าสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ณ สุสานทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557
ยอดเงิน 14,352,531 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท)

โดย
**** วัตถุประสงค์ ****
เพื่อสร้าง “ปราสาทฆฏิกามหาพรหม” ตามดำริของหลวงปู่หงษ์
ซึ่งจักใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์

10296705_625363580872881_2970029003037267767_n

Read more »

เรื่องเล่าจากศิษย์หลวงปู่หงษ์รุ่นพี่

เรียบเรียงเนื้อหาโดย อานุภาพ โหตระภวานนท์

10292143_716236145084834_8975921147390400043_n

….มีเรื่องเล่านึงที่ผมเคยเล่าให้คนไม่กี่คนฟัง
“ทุกครั้งที่ผมไปกราบปู่ ผมมักจะไปขอบูชาพานขันครู ใส่พระหลวงปู่ที่แบกไปมากมาย หน้าทอง หน้าเงิน หน้าเล็ก หน้าใหญ่ ใส่ไปให้ปู่เสกบ้าง จารบ้าง กี่ครั้งก็เหมือนเดิมทุกครั้ง ผมขนไปหนักอึ้ง ไปกราบหลวงปู่ก็มีแต่ขอพานใส่พระ ด่วนๆๆๆ ”

Read more »

เคล็ดการบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

เอื้อเฟื้อบทความโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

1207161208fc71febb71de64c4

“หมั่นไหว้ หมั่นบอก หมั่นขอ” เคล็ดการบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

Read more »

หลวงปู่หงษ์กับวิชาถอนคุณไสย

เอื้อเฟื้อบทความโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

3583

ศาสตร์อาถรรพ์ คุณไสย มนต์ดำ แม้ในโลกประจุบันก็ยังมีผู้เคยประสบพบเห็นอยู่บ้าง…
ไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เก่าแก่ ควบคู่กันมา กับทุก ๆ ศาสนา หากเราประสบพบเจอ หรือมีความกังวล หวาดกลัวจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร?

Read more »

บทความเก่ารฤกถึง หลวงปู่หงษ์ พระผู้สร้างผืนป่า รักษาธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล หนังสือรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3
FIL352
หลวงปู่หงษ์ พระสงฆ์ผู้เชื่อมโยงศรัทธาของประชาชนเข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนยึดเหนี่ยวให้ชาวบ้านหันหน้าเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาปากท้องและการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยมีการล้อมรั้วทั้งรั้วลวดหนามและรั้วหิน เพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจนสะดวกในการดูแลรักษาผืนป่า และเป็นการแบ่งเขตรับผิดชอบแก่ชุมชนรอบข้าง ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของผืนป่าร่วมกัน

Read more »

ข้อคิดจากหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

เอื้อเฟื้อเนื้อหา โดย อริยมุนี เสกสรรค์ พรหมนุช

544860_295022753936097_708782338_n

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหายๆส่วนที่หวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ เมตตาให้ไว้เป็นข้อคิดดีๆ แก่เหล่าศิษยานุศิษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อไป

Read more »

พระคาถาหัวใจในสายวิชาหลวงปู่หงษ์

เอื้อเฟื้อบทความ โดย อริยมุนี เสกสรรค์ พรหมนุช
ภาพประกอบโดย  อานุภาพ โหตระภวานนท์

10156083_10203598157583770_157987932_n

“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ ปะจะขะ นะเมติ” หรือ “นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ ปะจะขะ” นี้เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดี เพราะมักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชิ้น เหตุเพราะว่า พระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้ หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้ หลวงปู่ท่านว่าดี 108 ประการ

Read more »

ช่วยศิษย์ครั้งละ 200 กายทิพย์

เอื้อเฟื้อบทความโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

LP20003

หลวงปู่หงษ์จะมาช่วยศิษย์ครั้งละ 200 กายทิพย์

หลวงปู่หงษ์เมตตาเล่าไว้…..วันหน้าถ้าศิษย์ ลูกหลานนึกถึงหลวงปู่หงษ์ หลวงปู่จะมาช่วยทีละ  200 กายทิพย์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นการส่งเสริม ศรัทธาในคุณพระรัตนะตรัยที่มั่นคง เป็นขวัญกำลังใจ เป็นอนุสติ เป็นสัญญาระหว่างครูและศิษย์ คำกล่าวนี้หลวงปู่เล่าไว้เมื่อครั้งหลวงปู่หงษ์ ท่านอาพาธหนักเมื่อปี 52 เมื่อหลวงปู่หงษ์หายจากอาพาธหนักในครั้งนั้น หลวงปู่ได้เล่าให้หลานชายที่ช่วยหลวงปู่ดูแลด้านการปลูกป่า สร้างวัดสาขาต่าง ๆ คือ คุณไพบูรณ์ บุญสวัสดิ์ฟัง หลวงปู่เล่าว่า ขณะป่วยนั้น…ได้ขึ้นไปเบื้องบนและครูบาอาจารย์หลวงปู่หงษ์ได้พยากรณ์หลวงปู่ว่า บุญกุศลที่บำเพ็ญพุทธภูมิได้เต็มเปี่ยม สมบูรณ์ด้วยบารมี 30 ทัศแล้ว ครูบาอาจารย์ เทพ-พรหม จึงทำพิธีพร้อมกับยกหลวงปู่หงษ์ขึ้นเป็นบรมโพธิสัตว์ และพยากรณ์หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญไว้ว่า…หากละขันธ์ 5 กลับขึ้นมาเบื้องบน สามารถช่วยศิษย์ได้พร้อม ๆ กันทีละ 2,000 คน ช่วยศิษย์ 1 คนทีละ 200 กายทิพย์

Read more »

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูประสาทพรหมคุณ

1780687_482492638519524_1300748569_n

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระครูประสาทพรหมคุณ พระเกจิอาจารย์เมืองช้าง ด้าน “เมตตามหานิยม” ของอีสานใต้ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2460 ท่านได้ลาสังขารเมื่อ วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องหมายเลข 1132 ชั้น 11 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยโรคชรา รวมสิริอายุ 97 ปี ในวันเดียวกัน รถกู้ภัยปอเต็กตึ้ง ทะเบียน 5611 ของดารานักแสดงบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างหลวงปู่มายังสุสานทุ่งมน

Read more »

หลวงปู่หงษ์ผู้เมตตาต่อลูกหลาน

บท ความ จากหนังสือ อิทธิ มงคล บารมี หน้าที่ 291

1069835_647578438587999_2049403523_n

หลวงปู่หงษ์ มีอายุ 80 ปี (ตอนนี้ 97แล้ว) แก่แล้ว ลูกหลาน ขออะไรก็จะตั้งใจทำให้ ขอให้ทุกคน ตั้งใจทำความดี ประพฤติดีแล้วครูบาอาจารย์รักมากขออะไรก็ให้ หลวงปู่อายุ 80 แล้ว ครูบาอาจารย์ให้พูดได้ ถ้าไม่พูด ไม่มีโฆษก แทนอาจารย์ ๆ ของหลวงปู่ นี้ก็คือ ศีลห้า ผู้เขียนเอง ก็สงสัย ว่า ศีลห้า ข้อนี้ไม่มี ชีวิตจิตใจ จะเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ได้อย่างไร? สักครู่ หลวงปู่จึงก็กล่าวว่า ”ศีลห้านี้ก็คือ ธรรม คำ สั่งสอน ของพระพุทธเจ้า ดังที่ พระองค์ ได้กล่าวแล้ว “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต”

Read more »

เรียนเชิญผู้ศรัทธาร่วมบุญผ้าป่าสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ประจำปี พ.ศ. 2557

ขอเชิญ … ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:00 น.

ณ สุสานทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1600174_10203079920988179_1479367993_n

**** วัตถุประสงค์ ****
เพื่อสร้าง “ปราสาทฆฏิกามหาพรหม” ตามดำริของหลวงปู่หงษ์
ซึ่งจักใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์

Read more »

สิ่งที่หลวงปู่หงษ์….สอนให้จำ ทำให้เห็น

เมตตาเรียบเรียงโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

994429_563714583704448_1720000709_n
(๑) บูชายิ่งในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
(๒) มีครูอาจารย์เป็นกัลยาณมิตร
(๓) บำเพ็ญกุศลมูล
(๔) ค้นหาธรรมอันประณีต
(๕) เป็นผู้มีใจเบิกบานเสมอ
(๖) อดทนต่อทุกขเวทนาได้
(๗) มีความเมตตากรุณา
(๘) มีอัธยาศัยที่เรียบง่าย
(๙) มีศรัทธาในพระโพธิญาณ
(๑๐) อัตถจริยาให้การสงเคราะห์ทุกชนิ

This theme is designed by Website Flash Templates along with PDC, diaper cakes by abby and Business For Sale
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
พระพิฆเนศหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ