หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

คำไว้อาลัยจากคณะผู้จัดทำเว็บไซต์หลวงปู่หงษ์ดอทคอม

พระพิฆเนศ รฤก หลวงปู่หงษ์ ลงบันต์

ภาพ “พระบรมครู” นี้ ข้าพเจ้า เริ่มวาดตั้นแต่ทราบถึงข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ข้าพเจ้าบูชา ด้วยจิตหวังเพียงว่า ให้เป็นที่รฤกและเตือนสติ ให้สำนึกถึงพระคุณแห่งครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ล่วงลับไป ทั้งนี้ด้วยพื้นฐานแห่งการเป็นมนุษย์ต้องได้รับการเรียนรู้ ประสิทธิ์ประสาท วิชาจากครูบาอาจารย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นครูเทพ ครูจิตวิญญาณ วิทยาธร และครูมนุษย์ (รวมถึงบุพการี) ดังนั้น ผู้เป็นศิษย์ควรรฤกในบุญคุณของท่านอยู่ทุกลมหายใจ เสมือนดังคำสอนที่หลวงปู่หงษ์ ท่านสอนให้รู้กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ….

บัดนี้ภาพวาดได้ทำสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจึงขอนำภาพนี้ขึ้นไว้แก่ผู้ศรัทธาทุกท่านเพื่อร่วมรฤกถึง คุณงามความดี คุณธรรม คำสอน การอุทิศตน และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระครูประสาทพรหมคุณ พระโพธิสัตว์ผู้เป็นดุจแสงสว่างนำพาสรรพชีวิตพ้นห้วงทุกขเวทนา / ข้าพเจ้าประวิทย์ ถังคบุตร สำเร็จ ใน วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

Read more »

บทนำ

LP20002

เว็บไซต์หลวงปู่หงษ์ดอทคอม เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยทีมงานเว็บไซต์สยามคเณศ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของผู้นับถือในคุณธรรม เดชะ บารมีแห่ง พระครูประสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ) แห่งสุสานทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผู้ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ที่สามารถเปรียบได้ ดั่งพระมหาโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาจิตในการโปรดเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกขเวทนา

Read more »

ประวัติหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระครูประสาทพรหมคุณ สุสานทุ่งมน (วัดเพชรบุรี) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ที่มาบทความจาก เว็บไซต์ itti-patihan

150921_259847757481459_2130688645_n

เด็กชายสุวรรณหงษ์ จะมัวดี เป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ได้ช่วยกิจการงานทุกอย่าง ทำนา หว่านกล้า เก็บเกี่ยวข้าว ด้วยความวิริยะอดทน จนอายุได้ 18 ปี มารดาขอร้องให้บวชเณร ด้วยสาเหตุเกรงว่าจะไปมีเรื่องกับผู้อื่น เพราะเป็นช่วงเวลาของวัยรุ่นอารมณ์ร้อน ซึ่งโดยนิสัยแล้วเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่เกรงกลัวใคร สุดท้ายเห็นแก่มารดาจึงตัดสินใจบวชให้แค่เพียง 7 วัน

Read more »

บทความเก่ารฤกถึง หลวงปู่หงษ์ พระผู้สร้างผืนป่า รักษาธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล หนังสือรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3
FIL352
หลวงปู่หงษ์ พระสงฆ์ผู้เชื่อมโยงศรัทธาของประชาชนเข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนยึดเหนี่ยวให้ชาวบ้านหันหน้าเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาปากท้องและการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยมีการล้อมรั้วทั้งรั้วลวดหนามและรั้วหิน เพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจนสะดวกในการดูแลรักษาผืนป่า และเป็นการแบ่งเขตรับผิดชอบแก่ชุมชนรอบข้าง ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของผืนป่าร่วมกัน

Read more »

ข้อคิดจากหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

เอื้อเฟื้อเนื้อหา โดย อริยมุนี เสกสรรค์ พรหมนุช

544860_295022753936097_708782338_n

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหายๆส่วนที่หวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ เมตตาให้ไว้เป็นข้อคิดดีๆ แก่เหล่าศิษยานุศิษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อไป

Read more »

พระคาถาหัวใจในสายวิชาหลวงปู่หงษ์

เอื้อเฟื้อบทความ โดย อริยมุนี เสกสรรค์ พรหมนุช
ภาพประกอบโดย  อานุภาพ โหตระภวานนท์

10156083_10203598157583770_157987932_n

“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ ปะจะขะ นะเมติ” หรือ “นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ ปะจะขะ” นี้เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดี เพราะมักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชิ้น เหตุเพราะว่า พระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้ หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้ หลวงปู่ท่านว่าดี 108 ประการ

Read more »

ช่วยศิษย์ครั้งละ 200 กายทิพย์

เอื้อเฟื้อบทความโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

LP20003

หลวงปู่หงษ์จะมาช่วยศิษย์ครั้งละ 200 กายทิพย์

หลวงปู่หงษ์เมตตาเล่าไว้…..วันหน้าถ้าศิษย์ ลูกหลานนึกถึงหลวงปู่หงษ์ หลวงปู่จะมาช่วยทีละ  200 กายทิพย์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นการส่งเสริม ศรัทธาในคุณพระรัตนะตรัยที่มั่นคง เป็นขวัญกำลังใจ เป็นอนุสติ เป็นสัญญาระหว่างครูและศิษย์ คำกล่าวนี้หลวงปู่เล่าไว้เมื่อครั้งหลวงปู่หงษ์ ท่านอาพาธหนักเมื่อปี 52 เมื่อหลวงปู่หงษ์หายจากอาพาธหนักในครั้งนั้น หลวงปู่ได้เล่าให้หลานชายที่ช่วยหลวงปู่ดูแลด้านการปลูกป่า สร้างวัดสาขาต่าง ๆ คือ คุณไพบูรณ์ บุญสวัสดิ์ฟัง หลวงปู่เล่าว่า ขณะป่วยนั้น…ได้ขึ้นไปเบื้องบนและครูบาอาจารย์หลวงปู่หงษ์ได้พยากรณ์หลวงปู่ว่า บุญกุศลที่บำเพ็ญพุทธภูมิได้เต็มเปี่ยม สมบูรณ์ด้วยบารมี 30 ทัศแล้ว ครูบาอาจารย์ เทพ-พรหม จึงทำพิธีพร้อมกับยกหลวงปู่หงษ์ขึ้นเป็นบรมโพธิสัตว์ และพยากรณ์หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญไว้ว่า…หากละขันธ์ 5 กลับขึ้นมาเบื้องบน สามารถช่วยศิษย์ได้พร้อม ๆ กันทีละ 2,000 คน ช่วยศิษย์ 1 คนทีละ 200 กายทิพย์

Read more »

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูประสาทพรหมคุณ

1780687_482492638519524_1300748569_n

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระครูประสาทพรหมคุณ พระเกจิอาจารย์เมืองช้าง ด้าน “เมตตามหานิยม” ของอีสานใต้ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2460 ท่านได้ลาสังขารเมื่อ วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องหมายเลข 1132 ชั้น 11 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยโรคชรา รวมสิริอายุ 97 ปี ในวันเดียวกัน รถกู้ภัยปอเต็กตึ้ง ทะเบียน 5611 ของดารานักแสดงบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างหลวงปู่มายังสุสานทุ่งมน

Read more »

หลวงปู่หงษ์ผู้เมตตาต่อลูกหลาน

บท ความ จากหนังสือ อิทธิ มงคล บารมี หน้าที่ 291

1069835_647578438587999_2049403523_n

หลวงปู่หงษ์ มีอายุ 80 ปี (ตอนนี้ 97แล้ว) แก่แล้ว ลูกหลาน ขออะไรก็จะตั้งใจทำให้ ขอให้ทุกคน ตั้งใจทำความดี ประพฤติดีแล้วครูบาอาจารย์รักมากขออะไรก็ให้ หลวงปู่อายุ 80 แล้ว ครูบาอาจารย์ให้พูดได้ ถ้าไม่พูด ไม่มีโฆษก แทนอาจารย์ ๆ ของหลวงปู่ นี้ก็คือ ศีลห้า ผู้เขียนเอง ก็สงสัย ว่า ศีลห้า ข้อนี้ไม่มี ชีวิตจิตใจ จะเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ได้อย่างไร? สักครู่ หลวงปู่จึงก็กล่าวว่า ”ศีลห้านี้ก็คือ ธรรม คำ สั่งสอน ของพระพุทธเจ้า ดังที่ พระองค์ ได้กล่าวแล้ว “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต”

Read more »

เรียนเชิญผู้ศรัทธาร่วมบุญผ้าป่าสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ประจำปี พ.ศ. 2557

ขอเชิญ … ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:00 น.

ณ สุสานทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1600174_10203079920988179_1479367993_n

**** วัตถุประสงค์ ****
เพื่อสร้าง “ปราสาทฆฏิกามหาพรหม” ตามดำริของหลวงปู่หงษ์
ซึ่งจักใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์

Read more »

สิ่งที่หลวงปู่หงษ์….สอนให้จำ ทำให้เห็น

เมตตาเรียบเรียงโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

994429_563714583704448_1720000709_n
(๑) บูชายิ่งในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
(๒) มีครูอาจารย์เป็นกัลยาณมิตร
(๓) บำเพ็ญกุศลมูล
(๔) ค้นหาธรรมอันประณีต
(๕) เป็นผู้มีใจเบิกบานเสมอ
(๖) อดทนต่อทุกขเวทนาได้
(๗) มีความเมตตากรุณา
(๘) มีอัธยาศัยที่เรียบง่าย
(๙) มีศรัทธาในพระโพธิญาณ
(๑๐) อัตถจริยาให้การสงเคราะห์ทุกชนิ

วิธีขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

เอื้อเฟื้อบทความโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

426827_10150931812725841_323016967_n
ศิษย์หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ หากเกิดเรื่องไม่สบายใจ เจ็บป่วยไม่พบสาเหตุ เป็น ๆ หายๆ แพทย์หาโรคไม่พบหรือประสบปัญหา มีความขัดข้องใจรุ่มร้อนอยู่ไม่สบาย มี คนหาย ของหาย ครอบครัวไม่ปรองดอง ลูกหลานว่ายากสอนยากไม่อยู่ในปกครอง อยากขายที่ขายทาง ไม่สำเร็จ ติดต่อกิจการงาน มีความติดขัด คนไม่ให้ความร่วมมือ หรือผิดสัจจะ ผิดครูหลวงปู่หงษ์ ฯ ลฯ หากจะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ รวมถึงอธิฐานบารมีหลวงปู่หงษ์ที่อธิฐานให้มีผลในการช่วยลูกหลานท่านทั้งหมด ให้ปฏิบัติดังนี้…

Read more »

พลังจากแรงศรัทธาในครูบาอาจารย์

เอื้อเฟื้อบทความ โดย อริยมุนี เสกสรรค์ พรหมนุช

1525402_10202857547508981_1160196453_n

หลายท่านอาจจะมีความสงสัยหรืออยากรู้ว่าทำไมหลวงปู่ถึงเสกพระเครื่องใด้มีอานุภาพมาก มีประสบการณ์มาก

สิ่งที่ท่านมักจะให้ทำเสมอๆๆและขาดไม่ได้ก่อนการเสกพระคือบายศรีครูใหญ่และบายศรี 5 ต้น อันเป็นของที่เห็นจากกรรมฐาน ท่านว่าต้องตั้งทุกครั้งเพื่อเป็นการเชิญบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพพรหม ครูบาอาจารย์ 500 พระองค์ให้มาช่วยเสกให้

Read more »

ศาสตร์การรักษาคนเสียสติของหลวงปู่หงษ์

เอื้อเฟื้อบทความโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

timthumb
เราได้ยินแต่หลวงปู่รักษาคนเสียสติ รักษาผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาจึงขอนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่หลวงปู่เล่ามาบันทึก

Read more »

“ค่าเหมือนเพชร เผ็ดเหมือนพริก”

เอื้อเฟื้อบทความโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

Clarity

เพชรถูกยกมาเปรียบเปรยให้เห็นคุณค่าของถ่านธรรมดาที่พัฒนาตนจนบริสุทธิ์แข็งแกร่งทรงคุณค่ามีราคาที่สุดในโลกก็ว่าได้

Read more »

“เงินบาป”

เอื้อเฟื้อภาพถ่ายลายมือหลวงปู่ โดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

1422472_536723643070209_1533593499_n

ซองปัจจัยลายมือหลวงปู่หงษ์ “เงินบาป”…
ความหมายคือหลวงปู่จะไม่ยอมใช้เงินที่เขาถวายเพื่อสร้างปราสาท เงินผ้าป่า เงินกฐิน เพราะเขาไม่ได้ถวายท่านแต่รับไว้ในฐานะผู้เป็นตัวแทนสงฆ์ หลวงปู่จะเรียกเงินเหล่านี้ว่าเงินบาป คือถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวจะตกนรกนั้นเอง จึงเขียนกำกับว่าอันใหนถวายส่วนตัว ใช้แจกทานปล่อยสัตว์ ได้อันใหนต้องเก็บแยก ไว้สร้างสาธารณะประโยชน์ตามเจตนาลูกหลาน

พระคาถาเขียนด้วยลายมือของหลวงปู่หงษ์

พระคาถา สรรพวิทยาต่างๆ ที่หลวงปู่หงษ์ได้เขียนบันทึกไว้ โดยมากจะเป็นภาษาขอมโบราณ หากแต่ส่วนสำคัญจะระบุเป็นตัวไทยให้
เอื้อเฟื้อภาพถ่ายลายมือหลวงปู่ โดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

1384185_536718309737409_1657623900_n

Read more »

This theme is designed by Website Flash Templates along with PDC, diaper cakes by abby and Business For Sale
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
พระพิฆเนศหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ