หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

บทขอขมากรรม

เผยแพร่โดย สำนักคันฉ่องสุริยะ

1190387309

 คำขอขมา

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธะรัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันติ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมะรัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม  กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันติ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆะรัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันติ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ บิดามารดานะรัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันติ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ครูบาอาจารย์นะรัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันติ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พรหมเทวดานะรัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันติ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ เจ้ากรรมนายเวรนะรัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันติ

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้ง ทั้งต่อหน้าและลับหลังสิ่งหนึ่งสิ่งใด หนักก็ดี เบาก็ดี ควรก็ดี ไม่ควรก็ดี ต่อหน้าพระพุทธเจ้า ต่อพระธรรมเจ้า ต่อพระอริยสงฆ์เจ้า ต่อบิดามารดา ต่อครูบาอาจารย์ ต่อพรหมเทวดา ต่อเจ้ากรรมนายเวร บัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกแล้วว่าทำบาปได้บาปจริงทำบุญได้บุญจริง ทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริง ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาขอขมาต่อท่านทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพเจ้าหายบาป หายเวร หายกรรม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ

พุทธบูชา มหาเตชะวันโต

ธรรมบูชา มหาปัญโญ

สังฆบูชา มหาโภคะวะโห

ติโลกะนาถัง อภิปูชะยันติ อิมินา สักกาเรนะ ปฏิปัตติปูชายะ

(กราบ)

200492_209697935709387_1730027_n

หลวงปู่ขอยอมตายแทนลูกศิษย์วันละ 100 ครั้ง หากลูกศิษย์-ลูกหลานของหลวงปู่ผู้มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ รักษาศีล 5 บูชาแม่พระธรณี ปฏิบัติตามที่หลวงปู่สอนทุกประการ

 หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

This theme is designed by Website Flash Templates along with PDC, diaper cakes by abby and Business For Sale
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
พระพิฆเนศหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ